Tingimused osalamiseks video-/fotokonkursil „ TAGASIPÖÖRDUMINE TULEVIKKU – PÕLLUMAJANDUS“

Konkursi korraldaja tegevusriigi, Bulgaaria Vabariigi autorikaitse ning teiste analoogsete seaduste kohaselt on üldise autorikaitse objektiks ka audio-visuaalsed teosed, sealhulgas videoklipid ja kunstfotod.

Autor on füüsiline isik, kelle loomingulise tegevuse tulemusel on loodud vastav teos, antud juhul videoklipp või foto, millega te osalete põllumajandus- ja külaeluteemalisel foto-videokonkursil "ÜPP - tagasipöördumine tulevikku“.

Ainult konkreetse foto või video autoril on õigus otsustada, kas tema loodud teost tohib levitada, ning määrata aja, koha ja viisi, kuidas seda teha. Teost tohib kasutada ainult autori eelneval nõusolekul.

Autoriõigusi kaitseb seadus. Autoriõiguse rikkuja peab maksma hüvitist autorile või isikule, kellele autoriõigused on edasi antud.

Vastavalt Bulgaaria seadusandlusele on isik, kes on saanud 18-aastaseks täisealine koos sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega.

Fotod /videoklippe, mis on solvavad mingil viisil, nagu pornograafia, vägivalla, rassilise diskrimineerimise, vaenu usulise või etnilise viha jne, ei ole lubatud.

Nõustudes registreerumise ajal konkursi reeglite ja tingimustega teie kinnitate, et olete

  • vähemalt 18-aastane, 
  • nende fotode/videoklippide autor, millega te konkursil osalete, ning 
  • olete nõus, et teie fotosid/videoklippe kasutatakse tasuta agentuuri STRATEGMA ja selle Eesti koostööpartneri IN NOMINE OÜ poolt foto-videokonkursil "UPP - tagasipõõrdumine tulevikku“ ning seda toetaval infokampaanial.