Условия за участие във видео/фото конкурса „ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО – СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права на Република България, обект на авторското право са и аудио-визуалните произведения, в това число и видеоклиповете и художествените фотографии.

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено съответното произведение, в случая видео-клипа или фотографията, с която участвате във видео/фото конкурса „ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО – СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”.

Единствено авторът на произведение на фотографията или авторът на конкретен видео клип може да реши дали създаденото от него произведение да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който това да стане. Произведението се използва само след предварителното съгласие на автора.

Авторското право е защитено от закона. Който наруши авторско право дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключителното право на използване.

Съгласно българското законодателство с навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават.
 
Забранено е публикуването на снимки и видео клипове, противоречащи на българското законодателство, като порнография, насилие, расова дискриминация, подбуждащи към религиозна или етническа вражда и др. Администраторите на сайта имат право да не публикуват творби, които нарушават горните условия и противоречат на елементарни естетически изисквания, без да уведомяват техните автори, както и да предоставят на съответните органи и засегнати страни наличната на сайта информация за нарушителя.

Администраторите на сайта имат право да не публикуват видео клипове и/или актови снимки на голи човешки тела и еротична фотография, тъй като в тези творби акцентът е изместен от предмета на настоящия видео/фотоконкурс – бъдещето на селското стопанство в ЕС.

Приемайки правилата на конкурса вие декларирате, че сте навършили 18 години, автор сте на фотографията/видео клипа, с който участвате в конкурса и сте съгласен заснетите от Вас фотографии/видео клипове да бъдат използвани безвъзмездно от Агенция СТРАТЕГМА ООД за целите на видео/фото конкурса „ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО – СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” и в рамките на проекта „ОСП: За:връщане в бъдещето”.
 
Материалите, предоставени за участие в конкурса, не могат да се изтриват от своите автори и се съхраняват на сайта без ограничение във времето.